دن دني ماماني و بابايي
تاريخ : پنجشنبه 17 آذر 1390 | 11:05 | نویسنده : آمنه آرندي

ني ني وبلاگ يه دوسته    اسمش ميون ليسته

تو كوچه و محله            ميون صد تا آشنا
ميخنده  و مي پره             ميون هر چي ، غمه
.............
مامان جونم دوستشه        ازش قصه مي خونه
ميون صد تا گل هم        اونم يه بويي داره
.............
دوسش دارم يه عالم       خدا نگهدارشه
هميشه و هر كجا          ميون دشت و دريا
كنارمه، باهامه           ني ني وبلاگ همه
.............
يه آلبومه ، يه درياست       عكس همه ني ني هاست
حرفاي ماماناشون، تولد و مريضيشون
همه خبردارميشيم
 سري به تك تك مي زنيم
دلتنگ همديگه مي شيم
باهم مي گيم ، مي خنديم
.............
خدانگهدارشه
هميشه پاينده شه

 

لالايي شيرازي
...................
لالالالا، گل لاگم        (وبلاگ)   
وبم رفته چشوم روشن
لالالالا، گل ني ني   
وبا رفتن خدا همراش
لالالالا، گل وبم
ني نيم آروم نمی‌گیره
گل وب منی، ايشاله بمونی         
ز عشقت می‌کنم من باغبونی
تو که تا وبلاگي بویی نداری
همین که سايت شدی با دیگرونی
لالایت می گم و وبت نمی‌آد
سايتت می کنم یادت نمی‌آد
ني ني کوچيکم رفته به بازی
به وب نازکش بنشینه خاری
به منقاش طلا خارش درآرید
به وبلاگ حریر رویش ببندید
لالالالا، گل لاگم
بابات رفته سرسايتت
لالالالا، گل وبم
بابات رفته خدا همراش
لالالالا، گل لاگم
بابات رفته شدم سايتش
[موضوع : ]
تاريخ : شنبه 10 دی 1390 | 10:04 | نویسنده : آمنه آرندي

تولد تولد تولدت مبارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررک عزیز دلم ان شاءال... که همیشه سالم و

سرحال باشی خوشکلم .

دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک

[موضوع : ]
تاريخ : سه شنبه 8 آذر 1390 | 9:36 | نویسنده : آمنه آرندي

[موضوع : ]
تاريخ : يکشنبه 8 آبان 1390 | 10:33 | نویسنده : آمنه آرندي

[موضوع : ]
تاريخ : پنجشنبه 5 آبان 1390 | 13:44 | نویسنده : آمنه آرندي

[موضوع : ]
تاريخ : شنبه 1 مرداد 1390 | 10:07 | نویسنده : آمنه آرندي

سلام به همه همه ني ني هاي خوب بغل

من  تا این لحظه ، 1 سال و 6 ماه و 20 روز و 19 ساعت و ..... دقیقه و ..... ثانیه سن دارد

سن دارم عینک تازه يه چند وقتيه كه ياد گرفتم بگم علي وقتي مي خوام از تختم بيام پايين و يا اينكه از روي زمين بلند بشم و .....لبخند

ماماني و بابايي خيلي خوشحال شدن كه من كم كم مي تونم حرف بزنم و خواسته هامو بهشون بگم قلب

من ماماني و بابايي رو دوست دارم چون هر دو ميرن سر كار و برا آينده من خيلي برنامه ها دارنابله

من ازشون متشكرمخجالت

با احترام

دن دني ماماني و باباييعینک

 

[موضوع : ]
تاريخ : دوشنبه 27 تير 1390 | 9:15 | نویسنده : آمنه آرندي

ني ني شگفت انگيز مامان و بابا

[موضوع : ني ني شگفت انگيز]
تاريخ : پنجشنبه 23 تير 1390 | 8:00 | نویسنده : آمنه آرندي

سلام امروز مي خوام پسر داييم عليرضا رو بهتون معرفي كنم نیشخند

پسر ماهيه و منو هم خيلي دوست داره بغلاين از همه مهمتره لبخند

بعضيا مي گن شبيه دختراس منتظر ولي اون يه مرده برا خودش عینک

 

[موضوع : پسر دايي عليرضا]
تاريخ : چهارشنبه 22 تير 1390 | 13:45 | نویسنده : آمنه آرندي

سلام دوستملاي خوبم لبخند

راستي راستي كه چقدر خاله خوبه آدم مي تونه فكر كنه هر چي كه مي خواد و نمي خواد رو از خالش

بگيره

نیشخند نیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخند

مي خوام برم به خاله مرضي بگم كه برام آب هويج بگيره و با بستني  خيلي خوشمززس

بغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغل

راستي يه خبر خيلي خوب يا بد نمي دونم مامنتظريم بابايي از مسافرت بگرده و با خاله و مامان شيرازي

و مامان يزدي همگي بريم شهر ماماني شيراز . شايد چند روزي تو هفته آينده نبودم فعلا" مي خوام برم

پيش خاله مرضي . نیشخند

با احترام

دن دنيعینک

[موضوع : لوس شدن من براي خاله مرضي]
تاريخ : دوشنبه 20 تير 1390 | 10:04 | نویسنده : آمنه آرندي

سلام به همه دوساي مهربونم

به

امپراطور کوچک : علی مرتضی لبخند

نفس ماماني و بابايي چشمک

عشق مامان و بابا نیشخند

عسل بغل

كوثر جون قلب

 خجالت"یگانه" دردانه؛تکدانه

نی نی توپولی ماچ

سارینا فرشته کوچولوی مامان خنده

آریان جون قهقهه

صدگل فرشته

پارسا83 هورا

خاطرات آرنیکا در وب قلب

نازدونه يكي يه دونه خجالت

مامان آیناز چشمک

هستی من خوشمزه

سلام به همه دوستاي خوبم فرشته

راستي مي خوام يه چيزي به همتون بگم نصيحت مصيحت كه نه مي شه گفت"

"حرفاي خودموني " 

  مشغول تلفن مي دونم كه شبا زود مي خوابين

  مشغول تلفناين هم مي دونم كه غذاتونو خوب مي خوريد تا زودتر بزرگ شيد و بريد مدرسه

 مشغول تلفن اينو كه ديگه نبايد بگم : قطره و شربتتونو بخوريد تا مريض نشيد

 

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

 ماچ اينم به ني ني هايي مي گم كه هنوز دنيا نيومدن

خيلي تكون نخوريد كه ماماني اذيت نشه ماچ

ماچخيلي عجله نداشته باشيد برا دنيا اومدن

ماچوقتي هم دنيا اومديد همش گريه نكنيد بذاريد مامان جون استراحت كنه

 قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب


   وقتي بازندهوقتي ماماني مي خواد لباستونو عوض كنه هي گريه نكنيد

 اينم يادتون نره پسرا با باباها - دخترا با مامانا بايد به حموم برن يادتون كه نمي ريره بازنده

 وقتي مي ريد مهموني هي نريد تو اين اتاق تو اون اتاق بازنده

 وقتي مي ريد پارك خاك بازي نكنيد وگرنه مريض مي شيدبازنده

 وقتي پي پي داريد گريه نكنيد بازنده

و خيلي چيزاي ديگه كه بعدا" براتون مي نويسمنیشخند

 فعلا" مي خوام برم پيش خاله مرضي و مامان شيرازيخوابخوابخوابخواب

دوستون دارم

با احترام

دن دنيبای بای

 

[موضوع : حرفاي خودموني]
تاريخ : يکشنبه 19 تير 1390 | 14:05 | نویسنده : آمنه آرندي

سلام به همه ني ني ها 

دلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک دلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقک

امروز خيلي خوشحالم مامان شيرازي و خاله دارن از شيراز مي يان بايد برم تا بعد........ مي يام پيشتون

ماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچماچ

[موضوع : مامان شيرازي]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 18 صفحه بعد